LAS UE Ormož - Naša Drava

V LAS UE Ormož so v okviru projekta LAS sodelovanja Naša Drava izvedli naslednje aktivnosti:

 • Nakup 6 električnih koles.
 • Nakup kolesarske opreme in postavitev 4 počivališč za kolesarje.
 • Postavitev postajališč za električna kolesa.
 • Nakup kanujev z opremo.
 • Nakup avto prikolice za prevoz kanujev.
 • Reportaža o projektu na radiu Prlek.
 • Organizacija delavnice "Zgodovina Drave od Ptuja do Ormoža".
 • Sodelovanje pri pripravi idejne zasnove za vzpostavitev vstopno izstopnih mest ob strugi reke Drave.
 • Dan odprtih vrat v Rezervatu Ormoške lagune.
 • Naravovarstveni e-vodnik in model trajnostnega obiskovanja zavarovanih in varovanih območij vzdolž Drave.
 • Izvedba 1 letnega monitoringa na Ptujskem in Ormoškem jezeru in priprava poročila. 10 dnevni popis - evidentiranje stanja reke Drave po celotnem partnerstvu LAS v Sloveniji.
 • Izvedba športnih dogodkov za ranljive skupine.
 • Organizacija Ornitološkega izleta.
 • Predstavitev rekreacijske možnosti na in ob reki Dravi s spustom po Dravi in kulinariko ob Dravi.
 • V sklopu DS Razvoj novih vsebin z implementacijo.