Izjave partnerjev | Ptuj, 9. 9. 2022

LAS Bogastvo podeželja

mag. Mojca Metličar, vodja projekta «Naša Drava«,

»Projekt Naša Drava je delno sofinanciran iz EU iz EKSRP v okviru CLLD, se je izkazal kot projekt mnogih povezovalnih vsebin. Je projekt, ki smo ga partnerji skrbno načrtovali ter uspešno izvedli, kljub zelo turbulentnim predhodnim letom. Z aktivnostmi, ki smo jih smelo zastavili, smo uspeli zbuditi čudovit speči potencial območja. Naš prvenstven namen, da predstavimo reko Dravo kot neomajen vir doživetij, v skladu z vsemi naravovarstvenimi standardi, je bil dosežen. Območju smo dodali nove vsebine in ga opremili na način, ki obiskovalcu vzbudi željo po ponovnem obisku. Med partnerstvom so se stkale čudovite vezi, ki kličejo po nadaljnjem sodelovanju in povezovanju, tako da že tkemo nove vsebine in nova doživetja. Pred nami je novo obdobje, ki ponuja številne možnosti za nadgradnjo in razvoj vsebin na območju partnerstva. Nismo še rekli zadnje besede, saj nenazadnje Drava povezuje in združuje.


LAS Ovtar

Reka Drava z okolico nam ponuja številne možnosti za razvoj zanimive turistične ponudbe s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine ter športnimi aktivnostmi. Za kolesarje je bila urejeno počivališče za kolesarje v Rekreacijskem centru gramoznica v Zgornjem Dupleku in nabavljena urbana oprema.

V občini Duplek je še posebej pomembna rancarija, katero ljubiteljsko ohranja Turistično društvo splavarjev in rancarjev Duplek. Prav tako je pomembno tudi izpiranje zlata, zato smo se s kratkim igranim prizorom za trenutek vrnili v zgodovino naših krajev in obudili že pozabljene aktivnosti izpiranja zlata ter podelili pravico za izpiranje zlata sosednji občini. Ob dobrem medsebojnem povezovanju in sodelovanju vseh deležnikov lahko ponudimo 5-zvezdični turistični produkt, ki je zanimiv za različne ciljne skupine.

Skozi projekt NAŠA DRAVA smo spoznali nesluteno bogastvo, ki ga ponuja reka za prebivalce in obiskovalce od blizu in daleč. Projekt sodelovanja pa je poskrbel za večjo povezanost in promocijo celotnega območja ob reki Dravi.


LAS UE Ormož

Veseli nas, da kot LAS UE Ormož sodelujemo v medlasovskem projektu Naša Drava.

V roku dveh let od začetka projekta smo izboljšali možnosti udejstvovanja na in ob reki Dravi. Partnerji Občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi so pridobile nova počivališča za kolesarje, postajališča za e-kolesa, nabavile so kolesarsko opremo, kanuje z opremo in avto prikolico za kanuje. Pripravila se je idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih točk na reki Dravi na našem območju. Partner Dopps je kar eno leto izvajal monitoring ptic na Ptujskem in Ormoškem jezeru, zraven tega so bili na Doppsu aktivni še na mnogih drugih področjih, kot je izvedba ornitološkega izleta, izvedba Odprtih vrat Ormoških lagun, izdelali so Naravovarstveni e-vodnik, in naredili Model trajnostnega obiskovanja zavarovanih in varovanih območij vzdolž Drave. Kot enega vrhuncev projekta je partner Javni zavod TKŠ Ormož je organiziral Spust po reki Dravi, kjer smo lahko začutili, kaki potencial imajo sadovi projekta Naša Drava za sam turizem. Za koordinacijo projekta je skrbel partner Jara/RRC Ormož.


LAS Haloze

Samo partnerstvo različnih akterjev vzdolž celotne struge reke Drave lahko da kvalitetne rezultate razvoja novih produktov in celostnega razvoja trajnostnega turizma. Dravo je potrebno obravnavati

celo, ne le parcialno kot je bila to praksa v dosedanjih projektih. Povezava partnerjev z različnih področij lahko da rešitve, ki so sprejemljive tako z vidi varstva narave, z vidika športnih aktivnosti, turističnih in razvojnih. Ker gre za mednarodno partnerstvo, pa daje projektu in njegovim rešitvam dodatno težo in prednost. V LAS Haloze smo premajhni, da bi lahko razvijali regijske turistične produkte. S povezovanjem v širše zgodbe pa lahko zagotovimo, da bodo tudi naše mikrolokacije in mikroprodukti vključeni turistična doživetja za obiskovalce našega območja. Prednosti takih projektov in načinov povezovanja so predvsem v skupni promociji in od projekta pričakujemo predvsem večjo prepoznavnost krajev na območju LAS Haloze


LAS Lastovica

LAS Lastovica je eden izmed manjših LAS-ov, zato je za naše območje sodelovanje na različnih področjih in z različnimi deležniki še toliko bolj pomembno. RRA Podravje - Maribor za celotno območje pripravlja mobilno aplikacijo ob Dravski kolesarski poti, Občina Miklavž na Dravskem polju je ob sodelovanju Turističnega društva Miklavž pripravila kratek filmček o rimski gomili v Miklavžu, ne smemo pa pozabiti na opremo 6 počivališč za kolesarje ob reki Dravi – 2 počivališči sta v Miklavžu na Dravskem polju, preostala počivališča pa v Loki, Rošnji, Staršah in v Zlatoličju. V okviru projekta Občina Starše sodeluje z Občino Duplek pri pridobivanju projektne dokumentacije za žično košaro preko reke Drave. Izpiranje zlata je del kulturne dediščine, ki pa je že skoraj zamrlo in ga sedaj obujajo. Turistično društvo Starše je tako nadgradilo produkt izpiranja zlata ob reki Dravi. Izveden je bil tudi skupen zgodovinski dogodek na temo podelitve pravic in izpiranje zlata z LAS Ovtar. Vsi partnerji pa so sodelovali pri izvajanju skupnih projektnih aktivnosti: dokumentacija za vstopno-izstopna mesta ob Dravi, strokovna ekskurzija na Hrvaško, udeležba na različnih športnih in drugih dogodkih v organizaciji partnerskih LAS, itd. Vsekakor je tovrstno sodelovanje za nas zelo dobrodošlo in upamo, da bomo tudi v prihodnje lahko del podobnih projektov.


TOTI LAS

Že iz zgodovinskih časov predstavljajo nabrežja rek pomembno strateško točko, zbirališče ljudi, gospodarsko in turistično stičišče. Reka Drava ima iz zgodovinskega vidika pomembno vlogo za razvoj krajev in območja vzdolž celotnega nabrežja. S projektom sodelovanja, ki smo ga uspešno speljali v širokem partnerstvu LAS-ov vzdolž reke Drave, smo območju dodali nove vsebine ter obudili stare. Delček bogate zgodovine in tradicijo splavarjenja je Mestna očina Maribor obudila z rekonstrukcijo splava Hlodovec, prav tako pa so mariborski splavarji iz TD Maribor izdelali manjši tradicionalni splav, ki pluje po reki. Športno - rekreacijski park Drava center je nadgradil svojo ponudbo z večnamenskim igriščem, mini košarkarskim igriščem, plezalno steno ter športnimi rekviziti.

Za doseganje večje prepoznavnosti je potrebno ponudbo ob Dravi tudi aktivno promovirati, za kar je poskrbela RRA Podravje - Maribor z nadgradnjo spletne strani »Drava Festival« z vsemi aktualnimi dogodki in aktivnostmi v okviru projekta, promocijskimi članki in kampanjami, organizacijo študijskih tur ter ostalim promocijskimi akcijami.

Z obujanjem bogate tradicije ob in na reki Dravi, športnimi in promocijskimi vsebinami ustvarjamo dobro podlago za nadaljnji razvoj in oblikovanje zanimivih turističnih produktov.

Z uspešnim načrtovanjem in dobrim sodelovanjem, nam je partnerjem projekta Naša Drava uspelo uresničiti zastavljene cilje, predvsem pa okrepiti vezi, povezati interese za nadaljnje skupne izzive.


LAG Mura Drava,

Mario Moharić, predsednik LAG Mura Drava,

Že ime našega LASa govori, da smo vezani na dve reki. Tako je bilo popolnoma naravno in pričakovano, da se odzovemo povabilu in se vključimo v projekt kot partnerji. Zelo smo veseli, da smo del skupne zgodbe. Naše razmere in pogoji izvajanja nam niso dopuščali tako bogatih investicij kot slovenskim kolegom, vendar so naši benefiti nemerljive narave, in zelo veliki. Aktivno sodelovanje v pripravi mehkih vsebin v okviru operacije nam je dalo širši pogled v razvoj naravovarstveno trajnostnih turističnih vsebin ob in na Dravi. Sodelovanje je dalo ljudem veter v hrbet in motivacijo, da reko Dravo, biser našega skupnega območja, ki nas povezuje vidijo kot priložnost in turistični potencial. Na krilih uspešnega zaključka tega projekta se že veselimo nadaljevanja sodelovanja v prihodnje.