Projekt Naša Drava

Kao biser prirode, rijeka Drava povezuje četiri države i pravi je potencijal za povezivanje i spajanje različitih aktera.

Rijeka Drava, koja kao biser prirode, povezuje četiri zemlje, predstavlja stvarni potencijal za povezivanje i ujedinjavanje različitih aktera, koje je moguće na smislen način uključiti u različite oblike razvoja podneblja, od razvoja sportsko-turističke i kulturne ponude na rijeci, do ekološkog turizma. Razvojem i pretvaranjem potencijala u proizvode, stvaraju se uvjeti za nova radna mjesta, tzv. zelena radna mjesta.

Te smo potencijale prepoznali i u međunarodnom partnerstvu, koje broji 45 članica. Ponosni smo na multisektorski sastav partnerstva, jer su u redovima partnera osim Lokalnih akcijskih grupa (LAG) zastupljene i lokalne zajednice, javne ustanove, razne udruge i tvrtke.

Svrha projekta:

Obogatiti događanja na i uz rijeku, vodeći računa o ekološkim standardima. Podravsko podneblje uvrstiti na popis turističkih iskustava s 5 zvjezdica. Razvoj novih, zelenih, turističkih proizvoda, u kojima sport, priroda i povijest predstavljaju jednu cjelinu. Turizam, kao jedan od ključnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u svijetu, utječe na globalni razvoj, prosperitet i blagostanje. Upravo iz tog razloga postala je nužnost osigurati dugoročan i održiv razvoj na makrorazini destinacije i na mikrorazini svakog podneblja koje predstavlja turističku destinaciju, kao i u turističkoj djelatnosti. Slovenija je zemlja brojnih izuzetnih krajolika koji predstavljaju slovenski identitet i prepoznatljivi su čak i na nivou Europe.

Projekat, koji dijelom sufinancira EU iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, u sklopu mjere 19.3, predstavlja inovativan integrirani pristup prezentaciji naše prirodne i kulturne baštine, koja se aktivno isprepliće s rekreacijom i kretanjem u prirodi. Kao konačni rezultat projekta predviđeni su izrada kalendara događanja na i uz korito rijeke, revitalizacija tj. nadogradnja najmanje tri tematske aktivnosti na rijeci, utvrđivanje programa razvoja sporta i ekološke djelatnosti, izrada promotivnih materijala, tiskanih materijala, prezentacija ponude na i uz rijeku Dravu, uključujući i na web portalu, digitalna promocija tijekom izvedbe projekta, te izrada pravnih osnova (idejno rješenje, projektna dokumentacija) za uspostavu mreže ulazno-izlaznih točaka na koritu, prijelaz preko korita, briga o ograničenju razvoja alohtono invazivnog bilja, osnova za razvoj e-mobilnosti uz rijeku Dravu te dugoročna uspostava sustava najma e-bicikala uz rijeku Dravu, koji korisniku omogućuje lakše planiranje i kretanje uz rijeku Dravu.

Financijski okvir projekta: procijenjena ukupna vrijednost projekta svih partnera iznosi 914.872,55 €, od čega je 671.404,38 € planirano za bespovratna sredstava.

CILJEVI PROJEKTA:

 • Razvoj i implementacija zajedničkog ekološkog proizvoda u oblasti sportskog turizma i doživljaja s 5 zvjezdica.
 • Smanjenje rasta invazivnog alohtonog bilja, uklanjanje ambrozije i drugih alergenih biljaka (organizacija volonterske radne akcije u suradnji s Općinom Hajdina i Zavodom PIP).
 • Uspostava Mobilne aplikacije Drava Bike - Dravska biciklistička staza.
 • Nabava opreme za organizirane spustove rijekom Dravom.
 • Restauracija Čigre – turističkog broda i nabava opreme za audio vođene obilaske prirodnih vrijednosti rijeke Drave.
 • Uspostavljanje uvjeta za stvaranje sustava najma e-bicikala uz Dravu.
 • Razvoj i implementacija iskustvenih sadržaja na i uz Dravu.
 • Uspostava održivog, jedinstvenog sustava upravljanja Dravom kao prirodnim resursom.

Glavne aktivnosti projekta


Slobodno vrijeme i izleti kao element turističkog lanca vrijednosti uključuju turističke organizacije, samostalne turističke vodiče, turističke pratioce te različite turističke pakete, koji gostima omogućuju doživljaj destinacije. Ta jedinstvenost i trenutna „neistraženost“ destinacije koju predstavlja ovo podneblje ogleda se u rijeci Dravi, koja protječe kroz deset uključenih LAG-ova i neiskorišteni je prirodni potencijal koji povezuje dvije regije i dvije države te poziva na integraciju i suradnju.

Veća prepoznatljivost rijeke kao sportskog, ekološkog i turističkog potencijala, koji ćemo inovativnim pristupom povezivanja razviti u novi rekreacijski i ekološki turistički proizvod, temelj je za razvoj novih i zelenih radnih mjesta. To je i razlog projekta suradnje koji pokriva cijeli slovenski dio korita rijeke Drave, preko granice s Hrvatskom do ušća rijeke Mure u Dravu.

U proteklom razdoblju uz rijeku Dravu uspostavljena je izvrsna suradnja u oblasti uspostave Dravske biciklističke staze a samim time i njezinog oživljavanja. Ovim projektom sadržaje na biciklističkoj stazi želimo nadograditi drugim mogućnostima za rekreaciju ili boravak uz rijeku Dravu. Uz razvoj sportskih aktivnosti na i uz rijeku Dravu, iznimno važnu ulogu u razvoju sadržaja koji privlače posjetitelje na rijeku imaju povijesni sadržaji poput ispiranja zlata, raftinga, staklarstva, ... Za svakog ponešto. Ojačat ćemo međunarodnu suradnju u ispiranja zlata, uslijed čega će doći do intenzivne razmjene znanja s partnerima iz LAG-a Mura Drava, koji već prezentiraju ovaj sadržaj.

Na temu zaštite okoliša provodit ćemo razmjenu znanja na području uključivanja i informiranja djece s naglaskom na očuvanje i zaštitu prirodne baštine i biološke raznolikosti, što ćemo činiti s drugim hrvatskim partnerom, LAG-om Međimurski doli i bregi.

Aktivnosti u sklopu Projekta NAŠA DRAVA mogu se podijeliti na investicijske i neinvesticijske sadržaje.

Investicijski sadržaji:

 • Nabava splavova, prikolica, kajaka, kanua i sve opreme potrebne za siguran spust rijekom Dravom;
 • obnova Čigre - turističkog broda na Ptujskom jezeru uz uspostavljanje audio vodiča;
 • restauracija čamca za tegljenje splava;
 • izrada turističkog splava;
 • postavljanje odmorišta s parkovnim urbanim mobilijarom;
 • nabava e-bicikala i postavljanje terminala uz rijeku;
 • nabava osnovne opreme za suzbijanje invazivnog alohtonog bilja s ciljem očuvanja biološke raznolikosti;
 • mobilna aplikacija Drava Bike, aplikacija s prezentacijom Dravske biciklističke staze obogaćena drugim sadržajima koje nudi rijeka Drava;
 • nabava električnog vozila;
 • informativna tabla.

Pripremne aktivnosti:

 • Promotivni događaji i promocija aktivnosti, osmišljanje doživljaja s 5 zvjezdica uz Dravu;
 • provođenje monitoringa ptica uz Dravu, izrada e-vodiča za Dravu i e-kalendar događanja;
 • izrađen, uspostavljen i implementiran model održivog obilaska riječnog korita;
 • priprema plana organiziranja posjeta školskih grupa Dravi, s ciljem upoznavanja prirodne raznolikosti Drave;
 • priprema 16 tematskih radionica: staklarstvo, ispiranje zlata, splavarenje, arheologija, važnost Drave za gospodarstva na njoj, veslanje na rancama (rancarija), dodjela prava na ispiranje zlata, povijest Drave od austrijske granice do Ormoža;
 • izrada projektne dokumentacije za vodenu žičaru;
 • izrada idejnog rješenja ulazno-izlaznih točaka (za uspostavu mreže ulazno-izlaznih točaka na rijeci duž slovenske obale).

Očekivani rezultati projekta:

 • Razvijen modul za održivu revitalizaciju korita rijeke Drave.
 • Razvijen turističko-sportski prirodoslovni proizvod.
 • Izrađen e-vodič rijekom Dravom - teme: priroda, obrazovanje, sport, povijest, događanja.
 • Izrađeno idejno rješenje za uspostavu ulazno-izlaznih točaka na rijeci Dravi i njezinim pritocima.
 • Izrađena projektna dokumentacija za vodenu žičaru.
 • Pripremljen kalendar događanja na i uz Dravu.
 • Uspostavljena infrastruktura za sportski turizam.

ODRŽIVI RAZVOJ

U pripremu projekta NAŠA DRAVA krenuli smo s vizijom razvoja dodatnih sadržaja na već postojećim projektima, i posebno nas je zanimalo gdje bi mogao biti naš doprinos razvoju dodatne ponude, razvoju novih inovativnih proizvoda orijentiranih ka doživljaju te kako postojeće aktere na i uz rijeku uključiti u zajedničku priču i zajedno stvoriti novi zeleni proizvod s 5 zvjezdica, koji će biti dovoljno pristupačan i atraktivan da ga prihvate i posjetitelji i pružatelj usluga. Uz sve postavljene ciljeve i rezultate, nema potrebe za strahom za osiguranje održivosti.