Projektne aktivnosti

24. 10. 2022

Rezultati operacije NAŠA DRAVA

Rijeka Drava, koja prolazi kroz 4 države (Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska), prepoznata je kao potencijal već pri prijavi operacije Naša Drava.

Več

21. 10. 2022

Iskustva uz rijeku Dravu

Kutovi za pare | Zamci i dvorci | Područja NATURA 2000 i parkovi prirode | Kulinarika | ...

Več

21. 10. 2022

Drava Festival – Događaji uz i na Dravi

Rijeka Drava, izvor života, odigrala je važnu ulogu u razvoju mnogih lokaliteta u Dravskoj dolini i Dravskom polju.

Več

21. 10. 2022

Biciklistička odmorišta i informativne ploče na Dravskoj biciklističkoj stazi - Drava Bike

S razvojem ideje o novoj Dravskoj biciklističkoj stazi, razvijen je i novi grafički izgled Dravske biciklističke staze, čime je postavljen temelj za integrirani razvoj proizvoda i izgradnju nove biciklističke infrastrukture.

Več

21. 10. 2022

Projekt naša Drava: čamcima po rijeci i biciklima uz nju

Provozati se čamcem starim koritom rijeke Drave želja je mnogih koji žive uz ovu europsku rijeku koja izvire u Toblaškom polju u sjevernoj Italiji, a ulijeva se u Dunav u hrvatskom Aljmašu kod Osijeka.

Več