REZULTATI OPERACIJE »NAŠA DRAVA«

(Ptuj, 09.09.2022) Reka Drava, ki se vije skozi 4 države je bila pripoznana kot potencial že ob prijavi operacije Naša Drava, ko reko pogledamo sedaj, ob zaključku operacije, ugotavljamo, da smo odkrili spečo lepotico, ki kar kliče po povezovanju, združevanju različnih akterjev, kriči po odkrivanju skritih kotičkov, naravnih lepot, novo odkritih aktivnosti, ki jih je moč smiselno vključiti v različne oblike ponudbe. Če k temu dodamo še čudovite naravne danosti, bogato biotsko pestrost tako živalskih kot rastlinskih vrst, dobimo potencial ki daje neštete možnosti, kar je mednarodno partnerstvo 10 Lokalnih akcijskih skupin v odboju izvajanja operacije tudi dodobra spoznalo, za nami so številne delavnice, spusti in dogodki ob Dravi in na Dravi, izvedene so vse aktivnosti, LAS-i smo bogatejši za nove izkušnje in čudovita partnerstva, ki so se razvila tekom izvajanja operacije. In tukaj danes vam obljubljamo, da bomo sodelovanje ohranjali tudi v prihodnje in bomo razvijali nove pristope, nove produkte in novo ponudbo na in ob reki Dravi, jo postavili ob bok drugim vodnim površinam, ki so trenutno bolj prepoznavne, in hkrati poskrbeli, da narava ne bo obremenjena, kar nam omogočajo izkušnje drugih.

Partnerstvo Naša Drava, je tako ob zaključku operacije doseglo sledeče skupne rezultate:

 • Pripravljen e-vodnik zgodovinski pregled dogajanja ob in na reki Dravi (splavarjenje, rancarija, glažutarstvo, izpiranje zlata,..)
 • Nadgradnja spletne strani Drava festival – dodan zavihek za projekt Naša Drava
 • Prevodi spletne strani v angleški, nemški in hrvaški jezik
 • Letak/zloženka – predstavitev doživetij na in ob reki Dravi
 • Mobilna aplikacija za Drava Bike (v zaključevanju),
 • Izdelana idejna zasnova za vstopno izstopna mesta vzdolž struge Drave
 • Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije na Hrvaško z ogledom primerov dobrih praks ter izmenjava znanj in načinov predstavitve dediščine Drave na območju LAG Mura Drava
 • Študijski obisk Hrvaških LAS na območju partnerskih LAS Naša Drava v Sloveniji
 • Izoblikovan Naravovarstveni e-vodnik in model trajnostnega obiskovanja zavarovanih in varovanih območij vzdolž Drave,
 • Izveden letni monitoring na Ptujskem in Ormoškem jezeru + poročilo, 10 dnevni popis – evidentiranje stanja reke Drave po celotnem partnerstvu LAS v Sloveniji.

REZULTATI PROJEKTA PO PARTNERJIH:

Rezultati LAS BOGASTVO PODEŽELJA

 • Obnovljena čigra opremljena z avdio vodičem
 • Nakup raftov in vse dodatne opreme za 32 oseb ( reševalni jopiči, čelade, vesla)
 • Nakup transportnih prikolic za prevoz raftov in plovil
 • Nakup kajakov kanujev in SUPov s pripadajočo opremo,


Rezultati TOTI LAS

 • Izdelan mali splav (za 6 ljudi)
 • Mobilna splavarska razstava, z zgodovinskim prikazom tehniške in kulturne dediščine transporta in splavarjenja o Dravi
 • Izvedeni kulinarični in kulturni dogodki na splavu
 • Veliki splav Hlodovec – rekonstrukcija splava hlodovca
 • Vzpostavljen Športno-rekreacijski center (mini košarkarsko igrišče, hodulje, plezalna steza, večnamensko peščeno igrišče, izvedene športne delavnice)


Rezultati LAS Lastovica

 • Filmček na temo rimske gomile v Miklavžu,
 • Urbana oprema šestih (6) počivališč za kolesarje ob DKP,
 • Dokumentacija za žično košarko preko reke Drave (pri tem sodelujeta Občina Starše in Občina Duplek iz LAS Ovtar),
 • Izvedba zgodovinskega dogodka – podelitve pravic za izpiranje zlata na levem bregu ter prikaz oz. predstavitev izpiranja zlata na desnem bregu, v Zlatoličju (sodelovanje oz. skupni dogodek LAS Lastovica in LAS Ovtar)
 • nadgradnja produkta izpiranja zlata na območju občine Starše – nadgradnja projekta Zlata Drava,


Rezultati LAS Ovtar

 • Ureditev počivališča za kolesarje v Rekreacijskem centru gramoznica v Zgornjem Dupleku in nabava urbane opreme;
 • Izdelana projektna dokumentacija za vstopno-izstopna mesta na strugah reke Drave in Dravinje (vsi LAS);
 • Izvedena delavnica s prikazom rancarije - pomen Drave in življenja ob Dravi;
 • Prikaz podelitve pravic za izpiranje zlata iz reke Drave (kratki igrani prizor);
 • Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije na Hrvaško z ogledom primerov dobrih praks ter izmenjava znanj in načinov predstavitve dediščine Drave na območju LAG Mura Drava;


Rezultati LAS UE Ormož

 • Nabavili smo 6 e koles,
 • Nabavili smo kolesarsko opremo, postavili 4 počivališča za kolesarje,
 • Postavili postajališči za e kolesa,
 • Nabavili kanuje z opremo,
 • Nabavili avtoprikolico za prevoz kanujev,
 • Imeli smo reportažo o projektu na radiu Prlek,
 • Organizirali delavnico »Zgodovina Drave od Ptuja do Ormoža«,
 • Izvedli športni dogodek za ranljive skupine,
 • Organizirali Ornitološki izlet,
 • Predstavili smo rekreacijske možnosti na in ob reki Dravi s spustom po Dravi in kulinariko ob Dravi,
 • V sklopu DS Razvoj novih vsebin z implementacijo na terenu smo se udeleževali dogodkov ostalih LAS-ov v projektu,
 • Organizirali in izvedli športni dogodek.


Rezultati LAS Haloze

Rezultati projekta na območju LAS Haloze:

 • Občina Cirkulane: informacijska tabla (o Dravi in o gradu Borl), stojala za kolesa in klopi, svetilka, publikacija arheologija
 • Občina Gorišnica: mize s klopmi 3x
 • Občina Podlehnik: e-kolesarnica, e-kolesa 4x, zloženka, predstavitvena tabla
 • Občina Zavrč: e-kolesarnica, e-kolesa 4x, kolesa 6x
 • Občina Majšperk: e-kolesarnica, e-kolesa 4x


Rezultati LAS DRAVA

 • nakup 5 e - koles,
 • 7 e - polnilnih postaj kolesa,
 • Izvedena delavnica glažutarstvo,


Rezultati LAS MDD

 • nabava in ureditev športne infrastrukture in opreme na kolesarski poti ob Dravi
 • kolesarska počivališča, nabavljena urbana premična oprema za izvajanje športnih aktivnosti (e-kolesa, kolesarsko opremo, opremo za vodne športe – kajaki itd.)
 • mobilna razstava Naša Drava
 • dokumentarni film Naša Drava, zgodovina reke Drave od avstrijske meje do Maribora


Rezultati LAG Međimurski doli i bregi

 • Izvedba študijskega potovanja v Slovenijo – 50 članov,
 • Izdelava edukacijske igrice Moje Međimurje za vse generacije,
 • Izdelava promocijskega materiala,
 • Sodelovanje na delavnicah na slovenski strani,
 • Izvedba delavnic za otroke (dvodnevna terenska delavnica za otrkeiz vrtcev)


Rezultati LAG Mura Drava

 • študijsko potovanje v Slovenijo za 30 članov s območja obeh LAG-a Mura-Drava
 • izvedba in organizacija študijskega potovanja slovenskih las na območje LAG Mura Drava, Mura-Drava
 • sodelovanje na 2 tematskih delavnicah v slovenskih LAS-ih
 • Organiziran partnerski sestanek vseh LAS na območju obeh LAS,
 • Promocijske aktivnosti - izdelan roll up, in promocijski material.