Biciklistička odmorišta i informativne ploče na Dravskoj biciklističkoj stazi - Drava Bike

S razvojem ideje o novoj Dravskoj biciklističkoj stazi, razvijen je i novi grafički izgled Dravske biciklističke staze, čime je postavljen temelj za integrirani razvoj proizvoda i izgradnju nove biciklističke infrastrukture.

Grafički izgled Dravske biciklističke staze u Sloveniji i Hrvatskoj temelji se na logotipu „DravaBike”. Na temelju ovoga razvili smo i novi koncept odmorišta za bicikliste, gdje se na ključnim mjestima ističe ovaj logo. Smjernice za opremanje i postavljanje tako nam omogućuju da pratimo zadani koncept.

Koncept odmorišta je da je ono namijenjeno opuštanju, odmoru i uživanju u prirodi. To je i svrha nove biciklističke staze. Uz kombinaciju drveta tj. dasaka htjeli smo pokazati povezanost sa splavarenjem i splavovima, koji su u prošlosti bili glavni prepoznatljivi element na Dravi.

Nova odmorišta zamišljena su kao spoj nekoliko elemenata koji omogućuju prilagodbu postavljanja i opremanja odmorišta prema lokaciji, potrebama i raspoloživom prostoru. Mogu biti natkrivena i bez krova.

S odmorištima „DravaBike” slijedimo austrijski koncept odmorišta koji smo malo nadogradili i dodali mu slovenski žig s logom DravaBike. Elementi omogućuju prilagođavanje odmorišta potrebama pojedine lokacije i vizualno uklapanje u prirodni i urbaniji okoliš.

Natkriveno biciklističko odmorište „DravaBike” sastoji se od istih elemenata kao i nenatkriveno odmorište, osim što ima dodan krov i stražnju stranu. Ta strana se također može koristiti za dodavanje informativnih ploča. Osim krova, natkriveno biciklističko odmorište sadrži i stalke za bicikle, klupu i stol. U blizini natkrivenog odmorišta moguće je postaviti i kantu za otpad „DravaBike”.

Uz odmorišta se mogu postaviti i informativne ploče „DravaBike” koje imaju drvene stupiće i čelični nosač s logom „DravaBike”. Možemo koristiti 2 vrste informativnih ploča. Na ploči se tako može prikazati cijela etapa biciklističke rute ili samo dio u pojedinačnim općinama. Detaljne upute za izradu informativnih ploča „DravaBike” prikazane su u Uputama za izradu i izgled informativnih ploča „DravaBike”.

Upute za opremanje i postavljanje odmorišta na Dravskoj biciklističkoj stazi izrađene su u RRA Koroška godine 2018. U projektnoj skupini sudjelovali su Uroš Rozman i Aleš Rupreht.

U sklopu projekta Naša Drava uređeno je 15 Drava Bike odmorišta s različitim elementima, a na pojedinim mjestima opremljena su i informativnim pločama. Postavljanjem ovih odmorišta obogatili smo prostor uz rijeku Dravu i na Dravskoj biciklističkoj stazi.