Partnerji so povedali...

Izjave partnerjev ob zaključni novinarski konferenci (Ptuj, 9. 9. 2022).

LAS Bogastvo podeželja

Mag. Mojca Metličar, vodja projekta «Naša Drava«: »Projekt Naša Drava je delno sofinanciran iz EU iz EKSRP v okviru CLLD, se je izkazal kot projekt mnogih povezovalnih vsebin. Je projekt, ki smo ga partnerji skrbno načrtovali ter uspešno izvedli, kljub zelo turbulentnim predhodnim letom. Z aktivnostmi, ki smo jih smelo zastavili, smo uspeli zbuditi čudovit speči potencial območja. Naš prvenstven namen, da predstavimo reko Dravo kot neomajen vir doživetij, v skladu z vsemi naravovarstvenimi standardi, je bil dosežen. Območju smo dodali nove vsebine in ga opremili na način, ki obiskovalcu vzbudi željo po ponovnem obisku. Med partnerstvom so se stkale čudovite vezi, ki kličejo po nadaljnjem sodelovanju in povezovanju, tako da že tkemo nove vsebine in nova doživetja. Pred nami je novo obdobje, ki ponuja številne možnosti za nadgradnjo in razvoj vsebin na območju partnerstva. Nismo še rekli zadnje besede, saj nenazadnje Drava povezuje in združuje.«

LAS Ovtar

Reka Drava z okolico nam ponuja številne možnosti za razvoj zanimive turistične ponudbe s predstavitvijo naravne in kulturne dediščine ter športnimi aktivnostmi. Za kolesarje je bila urejeno počivališče za kolesarje v Rekreacijskem centru gramoznica v Zgornjem Dupleku in nabavljena urbana oprema.

V občini Duplek je še posebej pomembna rancarija, katero ljubiteljsko ohranja Turistično društvo splavarjev in rancarjev Duplek. Prav tako je pomembno tudi izpiranje zlata, zato smo se s kratkim igranim prizorom za trenutek vrnili v zgodovino naših krajev in obudili že pozabljene aktivnosti izpiranja zlata ter podelili pravico za izpiranje zlata sosednji občini. Ob dobrem medsebojnem povezovanju in sodelovanju vseh deležnikov lahko ponudimo 5-zvezdični turistični produkt, ki je zanimiv za različne ciljne skupine.

Skozi projekt NAŠA DRAVA smo spoznali nesluteno bogastvo, ki ga ponuja reka za prebivalce in obiskovalce od blizu in daleč. Projekt sodelovanja pa je poskrbel za večjo povezanost in promocijo celotnega območja ob reki Dravi.

LAS UE Ormož

Veseli nas, da kot LAS UE Ormož sodelujemo v medlasovskem projektu Naša Drava.

V roku dveh let od začetka projekta smo izboljšali možnosti udejstvovanja na in ob reki Dravi. Partnerji Občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi so pridobile nova počivališča za kolesarje, postajališča za e-kolesa, nabavile so kolesarsko opremo, kanuje z opremo in avto prikolico za kanuje. Pripravila se je idejna zasnova za vzpostavitev vstopno izstopnih točk na reki Dravi na našem območju. Partner Dopps je kar eno leto izvajal monitoring ptic na Ptujskem in Ormoškem jezeru, zraven tega so bili na Doppsu aktivni še na mnogih drugih področjih, kot je izvedba ornitološkega izleta, izvedba Odprtih vrat Ormoških lagun, izdelali so Naravovarstveni e-vodnik, in naredili Model trajnostnega obiskovanja zavarovanih in varovanih območij vzdolž Drave. Kot enega vrhuncev projekta je partner Javni zavod TKŠ Ormož je organiziral Spust po reki Dravi, kjer smo lahko začutili, kaki potencial imajo sadovi projekta Naša Drava za sam turizem. Za koordinacijo projekta je skrbel partner Jara/RRC Ormož.

LAS Haloze

»Samo partnerstvo različnih akterjev vzdolž celotne struge reke Drave lahko da kvalitetne rezultate razvoja novih produktov in celostnega razvoja trajnostnega turizma. Dravo je potrebno obravnavati celo, ne le parcialno kot je bila to praksa v dosedanjih projektih. Povezava partnerjev z različnih področij lahko da rešitve, ki so sprejemljive tako z vidi varstva narave, z vidika športnih aktivnosti, turističnih in razvojnih. Ker gre za mednarodno partnerstvo, pa daje projektu in njegovim rešitvam dodatno težo in prednost. V LAS Haloze smo premajhni, da bi lahko razvijali regijske turistične produkte. S povezovanjem v širše zgodbe pa lahko zagotovimo, da bodo tudi naše mikrolokacije in mikroprodukti vključeni turistična doživetja za obiskovalce našega območja. Prednosti takih projektov in načinov povezovanja so predvsem v skupni promociji in od projekta pričakujemo predvsem večjo prepoznavnost krajev na območju LAS Haloze.«

LAS Lastovica

»LAS Lastovica je eden izmed manjših LAS-ov, zato je za naše območje sodelovanje na različnih področjih in z različnimi deležniki še toliko bolj pomembno. RRA Podravje - Maribor za celotno območje pripravlja mobilno aplikacijo ob Dravski kolesarski poti, Občina Miklavž na Dravskem polju je ob sodelovanju Turističnega društva Miklavž pripravila kratek filmček o rimski gomili v Miklavžu, ne smemo pa pozabiti na opremo 6 počivališč za kolesarje ob reki Dravi – 2 počivališči sta v Miklavžu na Dravskem polju, preostala počivališča pa v Loki, Rošnji, Staršah in v Zlatoličju. V okviru projekta Občina Starše sodeluje z Občino Duplek pri pridobivanju projektne dokumentacije za žično košaro preko reke Drave. Izpiranje zlata je del kulturne dediščine, ki pa je že skoraj zamrlo in ga sedaj obujajo. Turistično društvo Starše je tako nadgradilo produkt izpiranja zlata ob reki Dravi. Izveden je bil tudi skupen zgodovinski dogodek na temo podelitve pravic in izpiranje zlata z LAS Ovtar. Vsi partnerji pa so sodelovali pri izvajanju skupnih projektnih aktivnosti: dokumentacija za vstopno-izstopna mesta ob Dravi, strokovna ekskurzija na Hrvaško, udeležba na različnih športnih in drugih dogodkih v organizaciji partnerskih LAS, itd. Vsekakor je tovrstno sodelovanje za nas zelo dobrodošlo in upamo, da bomo tudi v prihodnje lahko del podobnih projektov.«

TOTI LAS

»Že iz zgodovinskih časov predstavljajo nabrežja rek pomembno strateško točko, zbirališče ljudi, gospodarsko in turistično stičišče. Reka Drava ima iz zgodovinskega vidika pomembno vlogo za razvoj krajev in območja vzdolž celotnega nabrežja. S projektom sodelovanja, ki smo ga uspešno speljali v širokem partnerstvu LAS-ov vzdolž reke Drave, smo območju dodali nove vsebine ter obudili stare. Delček bogate zgodovine in tradicijo splavarjenja je Mestna očina Maribor obudila z rekonstrukcijo splava Hlodovec, prav tako pa so mariborski splavarji iz TD Maribor izdelali manjši tradicionalni splav, ki pluje po reki. Športno - rekreacijski park Drava center je nadgradil svojo ponudbo z večnamenskim igriščem, mini košarkarskim igriščem, plezalno steno ter športnimi rekviziti.

Za doseganje večje prepoznavnosti je potrebno ponudbo ob Dravi tudi aktivno promovirati, za kar je poskrbela RRA Podravje - Maribor z nadgradnjo spletne strani »Drava Festival« z vsemi aktualnimi dogodki in aktivnostmi v okviru projekta, promocijskimi članki in kampanjami, organizacijo študijskih tur ter ostalim promocijskimi akcijami.

Z obujanjem bogate tradicije ob in na reki Dravi, športnimi in promocijskimi vsebinami ustvarjamo dobro podlago za nadaljnji razvoj in oblikovanje zanimivih turističnih produktov.

Z uspešnim načrtovanjem in dobrim sodelovanjem, nam je partnerjem projekta Naša Drava uspelo uresničiti zastavljene cilje, predvsem pa okrepiti vezi, povezati interese za nadaljnje skupne izzive.«

LAG Mura Drava

Mario Moharić, predsednik LAG Mura Drava: »Že ime našega LASa govori, da smo vezani na dve reki. Tako je bilo popolnoma naravno in pričakovano, da se odzovemo povabilu in se vključimo v projekt kot partnerji. Zelo smo veseli, da smo del skupne zgodbe. Naše razmere in pogoji izvajanja nam niso dopuščali tako bogatih investicij kot slovenskim kolegom, vendar so naši benefiti nemerljive narave, in zelo veliki. Aktivno sodelovanje v pripravi mehkih vsebin v okviru operacije nam je dalo širši pogled v razvoj naravovarstveno trajnostnih turističnih vsebin ob in na Dravi. Sodelovanje je dalo ljudem veter v hrbet in motivacijo, da reko Dravo, biser našega skupnega območja, ki nas povezuje vidijo kot priložnost in turistični potencial. Na krilih uspešnega zaključka tega projekta se že veselimo nadaljevanja sodelovanja v prihodnje.«


Partnerji so povedali...

Izjave partnerjev ob začetku projekta (Maribor, 30. 9. 2020).

LAS Bogastvo podeželja

Vodja projekta, mag. Mojca Metličar: »Projekt Naša Drava, ki je delno sofinanciran iz EU iz EKSRP v okviru CLLD, je projekt mnogih povezovalnih vsebin, je projekt, ki smo ga partnerji dolgo načrtovali in tudi uspešno pripravili in predstavili vsebine ocenjevalcem, ki so prepoznali v njem dodano vrednost in ga odobrili. Z aktivnostmi, ki smo jih smelo zastavili bomo zbudili ta čudovit speči potencial območja. Naš prvenstven namen je predstaviti reko Dravo kot neomajen vir doživetij, v skladu z vsemi naravovarstvenimi standardi, sekundaren namen je obstoječim projektom dodati nove atraktivne vsebine, ki obiskovalcu vzbudijo željo po ponovnem obisku. Želimo vzpostaviti pristen 5 zvezdični doživljajski program, ki riše nasmeh na obraz ob spominu na njegovo doživetje. Hkrati pa želimo predstaviti tudi zgodovinska dejstva vezana na Dravo, jih oblikovati v interaktivne delavnice, kjer se lahko za en dan preleviš v npr. izpiralca zlata ali splavarja. Pri doživetjih na Dravi pa ne smemo pozabiti na varnost, zato tudi pripravljamo aktivne delavnice varne uporabe nemotoriziranih plovil po Dravi, in tečaje veslanja, stoječega veslanja na Dravi. Z investicijskimi vsebinami želimo vzpostaviti mrežo počivališč za kolesarje in pohodnike in e-postajališč za uporabnike e-koles. V okviru projekta naslavljamo tudi prihodnost razvoja ponudbe na Dravi, saj bomo z izdelavo projektnih dokumentacij za vodno vlečnico in vstopno izstopna mesta postavili temelje za nadaljnji razvoj infrastrukturne zadostnosti za razvoj športne in druge ponudbe na in ob reki Dravi. Nikakor ne smemo pozabiti tudi naravovarstvene note projekta in skrbi za okolje, saj bomo v okviru projekta izvedli pilotno izvedbo čiščenja zarasti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na enem izmed mrtvih rokavov reke. Z monitoringom in e-vodnikom po Dravi bomo poskrbeli za ozaveščanje in informiranje lokalnega prebivalstva in obiskovalcev o sobivanju z naravo in njenimi lepotami.«

Jure Čuček – Pure sport: »Skozi povezovanje z ostalimi partnerji želimo dejavnosti razvijati v smeri turizma n4a reki Dravi in dviga ozaveščenosti do ohranjanje narave. Glede na to da so v projekt vključene vse lokalne akcijske skupine na območju reke Drave ter tudi sosednje Hrvaške bomo skozi povezovanje poskušali aktivirati lokalno prebivalstvo za vodne športe na Dravi, določiti aktivne točke, okrepiti sodelovanje ter prepletanje športnih dejavnosti s strokovnjaki iz naravovarstva. Povezovanje deležnikov za dvig kakovosti življenja na in ob reki Dravi predstavlja cilj vsem partnerjem v projektu. Projekt vidimo kot priložnost za aktivacijo lokalnega prebivalstva ob reki Dravi. Predvsem skozi tečaje namenjene otrokom želimo da zaživijo z reko Dravo. Skozi partnerstvo in povezovanje želimo Dravo in vodne aktivnosti na in ob reki približati lokalnemu prebivalstvu. Nastaviti modele kateri bodo lahko v prihodnosti nudili možnosti razvoja turizma na reki Dravi. Vključevanje otrok in mladine ter jim približati reko Dravo kot njihovo naravno okolje in način sobivanja z reko. Naučiti pravilne uporabe športnih plovil (kajak, kanu, sup) ter varnosti na reki med samim športnim udejstvovanjem. Izvedba prireditev katera bodo na reko Dravo privabljala veslače iz vseh koncev Slovenije.«

TOTI LAS

Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Podravje - Maribor : »Regionalna razvojna agencija Podravje - Maribor je z obstoječimi projekti močno vpeta v razvoj reke Drave v Sloveniji, saj koordinira projekt plovnosti reke Drave med HE Fala in Meljem, ureditev Dravske promenade v Mariboru, Dravsko kolesarsko pot, ki sestavlja partnerstvo 18 občin ob reki Dravi ter kohezijski projekt Drava Natura, ki zajema območje med Mariborom in Središče ob Dravi. Na območju Las Lastovice se izvaja projekt izpiranje zlata ob reki Dravi. Projekt Naša Drava tako predstavlja nadgradnjo dosedanjih prizadevanj za razvoj reke Drave, saj projekt s svojo vsebino dopolnjuje turistično ponudbo ob in na reki Dravi ter ob Dravski kolesarski poti. Verjamem, da bomo s projektom Naša Drava pomagali do dokončnega preboja reke v turistično eno najbolj atraktivnih rečnih destinacij v Sloveniji.«

Zlatko Jesenik, predsednik TD Maribor: »V sklopu takega povezovanja so manjši projekti dostopni širšemu načinu povezovanja in hkrati bolj prepoznavni širši javnosti. Želimo si uspešen zaključek projekta in trajnostni razvoj. Glavni ciplji so ohranjanje splavarske turistične in etnološko kulturne dediščine, hkrati pa spodbujanje mladih k njenemu razvoju in znanju.«

Podžupan Mestne občine Maribor, dr. Samo Peter Medved: »Človeštvo je že od nekdaj tesno povezano z vodo, ki je ljudem predstavljala vir življenja in transportno pot, danes tudi vir energije. Ljudje so nekoč živeli od reke in z reko. Želja MOM je, da reki vrnemo življenje in izkoristimo njene naravne potenciale. Prizadevamo si, da bo mesto povezano z reko za boljše življenje vseh prebivalcev mesta. Obvodni prostor Dravske promenade je izjemno raznolik, sega od naravnega zavarovanega območja edinstvenega, rečnega, Mariborskega otoka, do predelov industrijske dediščine v Melju. Prav ta raznolikost je obenem tudi njegovo bogastvo in priložnost. Revitaliziramo nabrežje reke Drave s pomembnimi projekti.Ustvarjamo prostor, ki bo urejen za pešce in kolesarje. Naše osnovno izhodišče za načrtovanje ob reki je povezovanje raznolikih urbanih struktur in dejavnosti na obeh straneh Drave. Ustvarjamo javni prostor, v katerem bodo prebivalci in obiskovalci sočasno doživljali zgodovino in sodobno kulturo. Obudili bomo tradicije na reki: splavarjenje in rance . Hvala partnerjem projekta »Naša Drava« in vsem ostalim, ki se zavzemate za nadgradnjo številnih aktivnosti na in ob reki Dravi. Močno podpiramo vaša zavzemanja, saj bomo le tako še naprej skupaj skrbeli za boljši Maribor.«

LAS UE Ormož

Razvojno raziskovalni center RRC Ormož: »Drava ima veliko neizkoriščenih potencialov in samo v taki povezanosti vsega slovenskega območja ob reki Dravi in celo območja preko naših meja lahko ta potencial začnemo v večji meri izkoriščati. Od velikega partnerstva se zato pričakujejo tudi veliki rezultati. V prvi vrsti pričakujemo zaradi bolj celostne turistično naravoslovne ponudbe v prihodnjih letih večje število turistov, ki si bodo želeli spoznavati tako samo reko Dravo kot tudi vso dogajanje ob njej. Pričakujemo posledično tudi večji razvoj območja ob Dravi ter tudi večje mreženje samih partnerjev projekta tudi na raznih drugih področjih. Naš glavni cilj je uspešna koordinacija med partnerji znotraj našega LAS in z drugimi LASI, uspešni potek izvajanja projekta ter posledično optimalni kratkoročni in dolgoročni cilji operacije.«

Javni zavod za turizem, kulturo in šport Ormož: »Prednosti takšnega načina povezovanja je velika dodana vrednost za vse prebivalce območja ob Dravi - dvig kakovosti življenja, saj bodo novi naravovarstveni turistični produkti pritegnili turiste, ki iščejo nove trajnostno naravnane destinacije. S projektnimi aktivnostmi bomo omogočili boljšo povezanost celotne turistične ponudbe ob reki Dravi. Skupno trženje vodnih športov, kolesarjenja in naravovarstvenih turističnih produktov. Povečan obisk turistov, ki iščejo zelena turistična doživetja. Pričakujemo tudi nova delovna mesta bodisi v zasebnem, bodisi v javnem sektorju, ki bodo financirana iz tržne dejavnosti - prodajo zadevnih turističnih produktov. Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož bo vse integralne turistične produkte, ki bodo nastali v okviru partnerstva, tržil preko najsodobnejših trženjskih kanalov ciljnim gostom.«

Dominik Bombek - Društvo za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS): »Naša Drava bo dobra priložnost za kvalitetnejšo promocijo območja ob reki Dravi in ozaveščanje o problematiki varstva narave. V projektu se bodo tudi predstavila izhodišča za koriščenje reke Drave, ki lahko postanejo za občine ob reki Dravi razvojni kapital. Seveda pa se mora razvoj ob Dravi načrtovati v sozvočju z naravo. To pa lahko dosežemo le z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem vseh deležnikov na območju Drave. V sklopu projekta Naša Drava bo nujno povezovanje med deležniki, saj s projektom vstopamo na občutljivo območje reke Drave, ki ima številne naravovarstvene statuse. Nujno je, da projektne aktivnosti sledijo naravovarstvenimi ciljem. Glede na to, želimo povezati šport in varstvo narave v smislu skupnega cilja – doživeti naravo ob upoštevanju, da se s tem ne dela škoda naravi in v čim večji meri ozavestiti ljudi, o pomenu njenega varovanja. Z identifikacijo biodiverzitete (monitoringi), z ornitološkim izletom, s predstavljenimi vsebinami narave v e-vodniku, s promocijo narave zavarovanega območja v sklopu Dneva odprtih vrat Naravnega rezervata Ormoške lagune, s pripravo načrta za vodenje šolskih skupin na območju zavarovane in varovane narave, z izdelanim modelom trajnostne mobilnosti obiskovanja območij narave, se bo prispevalo k okoljski trajnosti. K temu cilju bo prispeval tudi inovativni rekreativno naravovarstveni produkt na reki Dravi - spust s kanuji, kjer bosta združeni strokovni vodenji strokovnjaka za vodni šport in ornitologa/naravovarstvenika. S tem se bo širši javnosti/turistom predstavilo varstvo narave, varstvo ogroženih vrst in habitatov, hkrati pa bo prisotnost ornitologa in športnega strokovnjaka (skupaj določita časovno okno spusta in načrtujta pot, ki ne bo ogrožala kvalifikacijskih vrst na območju Drave), zmanjšal negativni vpliv športnih aktivnosti na ogrožene vrste organizmov ob/na Dravi.«

Občina Ormož: »Prednosti takšnega povezovanja vidimo v iskanju sinergij pri projektnem delu, poenotenih in skupnih rezultatih na širšem območju, večjo prepoznavnost, podporo pri razvoju destinacije blagovne znamke, izboljšanju ponudbe in atrakcij, razvoju 5 zvezdičnega doživetja na Dravi. Pričakujemo uspešno realizacijo zastavljenih ciljev kot popotnico za nadaljnje skupno sodelovanje. naši glavni cilji so ureditev počivališč za kolesarje ter postajališč za e-kolesa, nabava e-koles, promocija območja in širše povezovanje, organizacija in izvedba športnega dogodka, oblikovanje novega športno-naravoslovnega produkta.«

Občina Središče ob Dravi: »Tak način povezovanja, ki presega državne meje in mu je glavna skrb Drava, je lahko velika priložnost za vse, ki živimo na širšem območju ob reki. Od projekta pričakujemo pozitivne učinke na področju turizma, naravoslovja in splošnega vtisa življenja ob Dravi. Največje upe polagamo v to, da v večji meri zaživi dogajanje ob in na sami reki Dravi. Verjamemo, da bo število kolesarjev in na sploh turistov večje zaradi odličnih aktivnostih znotraj operacije Naša Drava.«

Občina Sveti Tomaž: »Naša vizija, kot smo jo opredelili tudi v našem strateškem dokumentu, je postati celovito povezana butična podeželska destinacija. Želimo si postati konkurenčnejši in prepoznavnejši tako v bližnji kot tudi širši okolici, zato je izjemnega in ključnega pomena sodelovanje in povezovanje. Le tako bomo lahko dosegali zadane cilje, ki jih je individualno vsekakor težje doseči. In prav takšno povezovanje, kot pri projektu Naša Drava, kjer smo se povezali različni deležniki, je popolnoma smiselno in pozitivno, tako za sam razvoj kraja in destinacije, kot tudi za lažje doseganje zadanih skupnih ciljev. Operacija Naša Drava je kompleksen projekt v katerega smo vključeni deležniki različnih resursov. Vsekakor pričakujemo, da bo operacija vplivala na samo promocijo, torej prispevala k predstavitvi naše kulturne in naravne dediščine, katera pa se aktivno prepleta z rekreacijo in gibanjem v naravi, saj so v projekt vključene predvsem aktivnosti v naravi bodisi na ali izven oziroma v bližini reke Drave. V sklopu projekta bo naša občina bogatejša za postajališče za kolesa in električna kolesa, ki bodo na voljo bodočim obiskovalcem in seveda tudi domačinom. Cilj je vzpostaviti tudi potrebne pogoje za nastanek sistema izposoje e-koles. Z vzpostavitvijo sistema in nabave e-koles želimo privabiti obiskovalce, da bodo v naših krajih ostali tudi do več dni, saj jim bomo ponudili dodatne aktivnosti za preživljanje prostega časa.«