Kolesarska počivališča in informacijske table na Dravski kolesarski poti - »Drava Bike«

Z razvojem ideje o novi Dravski kolesarski poti, se je razvila tudi nova grafična podoba Dravske kolesarske poti ter zastavil celosten razvoj produkta in izgradnja nove kolesarske infrastrukture.

Grafična podoba Dravske kolesarske poti v Sloveniji in na Hrvaškem bazira na logotipu »DravaBike«. Na podlagi tega smo razvili tudi nov koncept počivališč za kolesarje, ki na ključnih mestih izpostavlja ta logotip. Smernice za opremo in postavitev nam tako omogočajo, da sledimo zastavljenemu konceptu.

Koncept počivališča je, da je namenjen relaksaciji, počitku in uživanju v naravi. To je tudi namen nove kolesarske poti. S kombinacijo lesa oz. desk smo želeli prikazati povezavo s splavarjenjem in splavi, ki so bili na Dravi v preteklosti glavni prepoznavni element.

Nova počivališča so zasnovana iz več elementov, ki omogočajo prilagajanje postavitve in opremljenosti počivališča glede na lokacijo, potrebe in prostor, ki je na voljo. Lahko so pokrita ali brez strehe.

S počivališči »DravaBike« sledimo avstrijskemu konceptu počivališč, ki smo ga nekoliko nadgradili in mu dodali slovenski pečat z logotipom DravaBike. Elementi omogočajo, da se lahko počivališče prilagaja potrebam posamezne lokacije in se vizualno vklapljajo tako v naravno kot bolj urbano okolje.

Pokrito kolesarsko počivališče »DravaBike« je sestavljeno iz enakih elementov kot nepokrito počivališče, le da ima dodano streho in zadnjo stranico. Ta stranica se lahko uporabi tudi za dodajanje informacijskih tabel. Pokrito kolesarsko počivališče vsebuje poleg strehe še stojala za kolo, klop in mizo. V bližini pokritega počivališče se umesti tudi koš »DravaBike«.

Ob počivališčih se lahko postavijo tudi informacijske table »DravaBike«, ki imajo lesene stebre ter jekleno vpetje z logotipom DravaBike. Uporabljamo lahko 2 tipa informacijskih tabel. Na tabli se tako lahko prikazuje celotna etapa kolesarske poti ali zgolj odsek v posamezni občini. Podrobna navodila za oblikovanje informacijskih tabel »DravaBike« so predstavljena v Smernicah za oblikovanje in postavitev informacijskih tabel »DravaBike«.

Smernice za opremo in postavitev počivališč na Dravski kolesarski poti so bile izdelane na RRA Koroška, v letu 2018. V projektni skupini sta sodelovala Uroš Rozman in Aleš Rupreht.

V projektu Naša Drava je bilo postavljenih 15 počivališč Drava Bike z različnimi elementi in na določenih mestih opremljeni tudi z informacijskimi tablami. S postavitvijo teh počivališč smo obogatili obočje ob reki Dravi in na Dravski kolesarski poti.


Foto: Atriva