Velik splav Hlodovec na ogled na obrežju reke Drave pred Mariborskim otokom

Maribor, 9. november 2022: Reka Drava ponuja nešteto potencialov za razvoj športno-turistične in kulturne ponudbe, kliče po odkrivanju skritih kotičkov, naravnih lepot, bogate biotske pestrosti tako živalskih kot rastlinskih vrst, ki predstavljajo dodano vrednost za oblikovanje atraktivne turistične ponudbe. Te potenciale so zaznali in povezali partnerji v projektu LAS sodelovanja »Naša Drava« in izvedli vrsto aktivnosti za večjo prepoznavnost območja reke Drave in aktivnosti na in ob njej.

Bogato, 45 člansko, mednarodno partnerstvo 10 Lokalnih akcijskih skupin s partnerji v projektu NAŠA DRAVA predstavlja povezovanje in združevanje različnih akterjev, ki vsak s svojimi aktivnostmi skrbijo za doprinos k razvoju območja na in ob reki Dravi. Na območju Lokalne akcijske skupine TOTI LAS so partnerji projekta, Mestna občina Maribor, RRA Podravje - Maribor, Turistično društvo Maribor in Brojs d.o.o. - Drava center z namenom oživitve turistične ponudbe reke Drave izvedli vrsto aktivnosti.

Župan Mestne občine Maribor, Aleksander Saša Arsenovič: »Mestna občina Maribor s svojo jasno zastavljeno vizijo razvoja območja ob reki Dravi stremi k ureditvi Dravske promenade, potniškega prometa na reki Dravi, ureditvi Dravske kolesarske poti in obnovi Mariborskega otoka z obnovljenim mostom in novo brvjo, ki bo povezovala otok z obema bregovoma reke, ter s tem zagotavlja dvig kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. Vključeni v Partnerstvo za Dravsko kolesarsko pot se zavedamo pomena infrastrukturne ureditve območja, ki predstavlja velik potencial za turistični razvoj in večji obisk mesta ob Dravi, zavedamo pa se tudi pomena vključevanja v tovrstna projektna partnerstva, kot je »Naša Drava«, ki pripomorejo k večjemu povezovanju in prepoznavnosti ponudbe v mestu.«

Projekt je sofinanciran iz sredstev Republike Slovenije in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v okviru ukrepa PRP 19.3 – sredstva EKSRP v okviru TOTI LAS. Celoten znesek projekta za TOTI LAS in partnerje znaša 125.114,48 EUR z DDV (sofinanciranje s strani EKSRP je 91.607,12 EUR). Skupni znesek celotnega projekta znaša 914.872,55 evrov, od tega je predvidenih 671.404,38 evrov nepovratnih sredstev.

Mestna občina Maribor je poskrbela za prikaz in izdelavo velikega splava hlodovca, na katerem je danes bila na ogled tudi mobilna splavarska razstava z zgodovinskim prikazom tehniške in kulturne dediščine transporta in splavarjenja po Dravi, kar je prikazano tudi na info tabli ob samem hlodovcu, ki je na ogled na obrežju reke Drave pred mariborskim otokom. Splavi hlodovci so bili dolgi največ do 24 m in široki od 4 do 5 metrov, v njih je bilo zloženega približno 40-50 m³ lesa. Plovno ogrodje so sestavljale okrogle brune različnih dolžin in debelin, te so bile povezane s prečniki, ki so jih pritrjevali s posebno obliko »vrvi« in klinov. To so bile t. i. »vitre«, ki so jih izdelali na poseben način s tehnologijo, ki se ni spreminjala dolga stoletja. Splavi hlodovci so imeli različno število vesel – lemezov, odvisno od velikosti in območja plutja. Minimalno se je uporabljalo eno veslo spredaj in eno zadaj, običajno pa sta bili dve spredaj in tudi dve zadaj. Število vesel je narekovalo velikost posadke. V spodnjem toku Drave, kjer ni bilo več divjega toka, brzic in nevarnosti, so število posadke zmanjševali.

V Drava centru so vzpostavili športno-rekreacijski center z mini košarkarskim igriščem, hoduljami, opremo za badminton in namizni tenis, plezalno steno, večnamensko peščeno igrišče in izvedli športne delavnice ter mini olimpijado za otroke. Turistično društvo Maribor je izdelalo mali splav (za 6 oseb), splavarske delavnice, mobilno splavarsko razstavo ter kulinarične in kulturne dogodke na splavu.

Uroš Rozman, direktor RRA Podravje - Maribor: »Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor uspešno koordinira razvoj Dravske kolesarske poti v okviru Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, kjer smo zaradi zavedanja njenih potencialov področje delovanja razširili še na vzpostavitev plovnosti in Regijskega parka Drava. V okviru projekta »Naša Drava« je bila pripravljena idejna zasnova za vstopno-izstopna mesta vzdolž struge reke Drave, ki so dobra osnova za nadaljnji razvoj tovrstnega produkta. Postavljenih je bilo tudi 15 počivališč Drava Bike ob reki Dravi. Dodatna turistična ponudba, ki so jo partnerji TOTI LAS razvili skozi projekt »Naša Drava« (MO Maribor, Mariborski splavarji in Drava center) je pomembna nadgradnja celotnemu produktu Drava Bike v Sloveniji.«

Promocijske aktivnosti ob in na reki Dravi so zajemale predvsem oglaševanje in promocijske kampanje skozi obdobje izvajanja projekta, študijske ture ter komunikacijo in promocijo športno-rekreativnih dogodkov partnerjev, s katerimi so želeli približati veslanje in spuste po reki Dravi vsem deležnikom. Dogodki predstavljajo dobro osnovo za nadaljnji razvoj te ponudbe. Vsi dogodki, doživetja in aktivnosti projekta »Naša Drava« so predstavljeni na spletnem portalu Drava Festival (https://dravafestival.si/), ki je bogatejši tudi za zgodovinski pregled dogajanja na in ob reki Dravi, od splavarjenja, rancarije, glažutarstva do izpiranja zlata. Ob slovenskem jeziku je vsebina na voljo tudi v treh tujih jezikih (angleški, nemški in hrvaški). Doživetja in ponudba ob reki Dravi bo v nadaljevanju predstavljena tudi v mobilni aplikaciji Drava Bike.

Karmen Razlag, vodja Sektorja za turizem na RRA Podravje - Maribor: »Z obujanjem bogate tradicije ob in na reki Dravi, športnimi in rekreativnimi dogodki ter povezovanjem kulturnih in naravnih danosti, kakor tudi kulinarike, ustvarjamo dobro podlago za nadaljnji razvoj in oblikovanje zanimivih turističnih produktov in doživetij ob reki Dravi in na Dravski kolesarski poti – Drava Bike. Z uspešnim načrtovanjem in dobrim sodelovanjem nam je partnerjem projekta »Naša Drava« uspelo uresničiti zastavljene cilje, predvsem pa okrepiti vezi in povezati interese za nadaljnje skupne izzive.«

Reka Drava kot naravni biser si zasluži strateški razmislek tako v smeri naravovarstvenega kot tudi gospodarskega razvoja. V okviru projekta »Naša Drava« so bili postavljeni dobri temelji, ki nakazujejo smer trajnostnega razvoja reke Drave, ki tako nam kot tudi prihodnjim generacijam predstavljala pomembno naravno dediščino.