Sprehod ob Dravograjskem jezeru z biologom Zavoda RS za varstvo narave

Datum

Lokacija

Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd

Območje

Koroška

Kategorije

Izobraževanje Naravovarstvo

Organizator

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor

O dogodku

Dravograjsko jezero je bogat in dragocen življenjski prostor redkih rastlin in živali. Naravovarstveno pomembni so predvsem obrežna močvirja z značilno vegetacijo šašja, trstičja in vrbovja. Tu najdejo zavetje in prostor za razmnoževanje številne vodne ptice. Pestro je tudi vodno živalstvo, saj je jezero pomembno drstišče rib, prebivališče dvoživk, plazilcev, vodnih mehkužcev in vodnih žuželk. Na ogledu boste skupaj z biologom spoznali živalski in rastlinski svet Dravograjskega jezera ter izvedeli več o ohranjanju biodiverzitete tega območja. Okvirni čas trajanja: 2 – 3 ure. Ogled za učence OŠ Dravograd.