Sprehod po Mariborskem otoku s strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave

Datum

Lokacija

Na Otok, Kamnica

Območje

Mariborsko območje

Kategorije

Naravovarstvo

Organizator

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor

O dogodku

Sprehod s strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave po Mariborskem otoku, za učence OŠ Kamnica. Zbor 28. 5. 2019 ob 13. uri pred mostom na Mariborski otok.

Sprehod je zasnovan kot 2 urni pohodi s strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave, ki bodo na zanimivih lokacijah predstavili dravski rečni in obrečni ekosistem, procese, ki ga oblikujejo, vplive človekovih posegov, ogroženo rastlinstvo in živalstvo ter naravovarstveni pomen območja.

Cilj dogodkov je dvig osveščenosti o pomenu reke Drave in njenega obrečnega sveta ter približevanje reke Drave lokalnemu prebivalstvu.