Voden sprehod ob Dravograjskem jezeru z biologom

Datum

Lokacija

Avtobusna postaja Dravograd

Območje

Koroška

Kategorije

Izobraževanje Naravovarstvo

Organizator

Geopark Karavanke

O dogodku

Voden sprehod ob Dravograjskem jezeru z biologom Zavoda RS za varstvo narave

Čas: 29. 05. 2017, ob 16h

Dravograjsko jezero je bogat in dragocen življenjski prostor redkih rastlin in živali. Naravovarstveno pomembni so predvsem obrežna močvirja z značilno vegetacijo šašja, trstičja in vrbovja. Tu najdejo zavetje in prostor za razmnoževanje številne vodne ptice. Pestro je tudi vodno živalstvo, saj je jezero pomembno drstišče rib, prebivališče dvoživk, plazilcev, vodnih mehkužcev in vodnih žuželk. Na ogledu boste skupaj z biologom spoznali živalski in rastlinski svet Dravograjskega jezera ter izvedeli več o ohranjanju biodiverzitete tega območja. Okvirni čas trajanja: 2 – 3 ure. Brezplačni vodeni ogled.