Vodeni ogledi Berla

Datumi

,

,

,

,

Lokacija

GD Slovenja vas

Območje

Ptujsko območje

Kategorije

Rekreacija Izobraževanje Naravovarstvo

Organizator

Turistično društvo Mitra Hajdina

O dogodku

Občina Hajdina je uredila 2 kilometra dolgo krožno naravoslovno pot pod nazivom Berl. Zaščitni znak poti je ptič vodomec, ki sodi med ogrožene živalske vrste.

Na delu poti je urejena učilnica v naravi, v kateri so predstavljene značilne rastlinske in živalske vrste tega območja. Vodeni ogled se začne na zbirnem mestu pri GD Slovenja vas. Od tam člani TD Mitra Hajdina odpeljejo obiskovalce na vodeni sprehod.

Okvirni čas trajanja: 60 – 90 min
Možno število udeležencev: do 12 v eni skupini
Brezplačni vodeni ogled.